7ο συνέδριο ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ 2018
Η Sine Technologies είναι αργυρός χορηγός στο 7ο συνέδριο ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ 2018 #metrologia2018 #sponsorship Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα Μετρολογία 2018
Οριστικός ανάδοχος του έργου "Ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης συγκεκριμένου αριθμού μετρήσεων της εκπεμπόμενης Η/Μ ακτινοβολίας από 980 σταθμούς κεραιών σε όλη τη χώρα (Τμήματα 2 και 5)"

Η Sine Technologies OE αναδείχθηκε οριστικός ανάδοχος για το σύνολο του έργου “Ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης συγκεκριμένου αριθμού μετρήσεων της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από 280 σταθμούς κεραιών σε όλη τη χώρα (Τμήματα 2 και 5)” μετά τη διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).

Οριστικός ανάδοχος του έργου "Ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης συγκεκριμένου αριθμού μετρήσεων της εκπεμπόμενης Η/Μ ακτινοβολίας από 650 σταθμούς κεραιών σε όλη τη χώρα (Τμήμα 2)"

Η Sine Technologies OE αναδείχθηκε οριστικός ανάδοχος για το σύνολο του έργου “Ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης συγκεκριμένου αριθμού μετρήσεων της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από 650 σταθμούς κεραιών σε όλη τη χώρα (Τμήμα 2)” μετά τη διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).

Αλλαγή έδρας

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι πλεον η εταιρία μας είναι σε νέες εγκαταστάσεις στην Παλλήνη.

Οριστικός ανάδοχος του έργου “Ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης συγκεκριμένου αριθμού μετρήσεων της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από σταθμούς κεραιών σε όλη τη χώρα”

Η Sine Technologies OE αναδείχθηκε οριστικός ανάδοχος για το σύνολο του έργου “Ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης συγκεκριμένου αριθμού μετρήσεων της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από σταθμούς κεραιών σε όλη τη χώρα” μετά τη διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).

Συμμετοχή σε διεργαστηριακές μετρήσεις

Η Sine Technologies συμμετείχε στις Β’ Διεργαστηριακές Συγκριτικές Μετρήσεις Υψίσυχνων Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων που διοργανώθηκαν από την ΕΕΑΕ σε συνεργασία με το Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του ΕΜΠ και το Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών του ΕΜΠ.

Οριστικός ανάδοχος του έργου “Ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης συγκεκριμένου αριθμού μετρήσεων της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από σταθμούς κεραιών σε όλη τη χώρα”

Η Sine Technologies OE αναδείχθηκε οριστικός ανάδοχος για το σύνολο του έργου “Ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης συγκεκριμένου αριθμού μετρήσεων της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από σταθμούς κεραιών σε όλη τη χώρα” μετά τη διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).

Δράση “Διαπίστευση Εργαστηρίου Δοκιμών”

Το Εργαστήριο Δοκιμών της Sine Technologies διαπιστεύθηκε από το ΕΣΥΔ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 για τις υπηρεσίες μετρήσεων μαγνητικών και ηλεκτρικών πεδίων υψηλών συχνοτήτων (27MHz-3GHz) στο περιβάλλον κεραιών επικοινωνιών, κεραιών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, σταθμών ραντάρ, σταθμών ασύρματων μικροκυματικών δικτύων.

Δράση “Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις”

Η Sine Technologies OE ενισχύθηκε στα πλαίσια της δράσης “Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις” για το έργο με τίτλο “Ανάπτυξη αυτόνομου συστήματος μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας”. Ανάδοχος φορέας καινοτομίας του έργου είναι το Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Συμμετοχή σε διεργαστηριακές μετρήσεις

Η Sine Technologies συμμετείχε με 2 μετρητικές διατάξεις στις Διεργαστηριακές Συγκριτικές Μετρήσεις Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Υψηλών Συχνοτήτων, που διοργανώθηκαν για πρώτη φορά από την ΕΕΑΕ.