Η εταιρία Sine Technologies

H Sine Technologies ιδρύθηκε το 2008, υλοποιώντας το όραμα ομάδας μηχανικών με σημαντική εμπειρία στο χώρο των επικοινωνιών και της πληροφορικής, με βασικό στόχο να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και καινοτόμα προϊόντα.

Sine Technologies logo

Η βασική δραστηριότητα της εταιρίας μας είναι η παροχή υπηρεσιών μετρήσεων και μελετών σε εφαρμογές ραδιοσυχνοτήτων. Η Sine Technologies ΟΕ διαθέτει την τεχνογνωσία και τον απαραίτητο εξειδικευμένο εξοπλισμό ώστε με υπευθυνότητα να μπορεί να διεξάγει μετρήσεις ανάλυσης φάσματος ηλεκτρομαγνητικού υποβάθρου, παρεμβολών και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε ραδιοσυχνότητες (κεραίες ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, κινητής τηλεφωνίας, ασύρματα δίκτυα κλπ.). Το προσωπικό της επιχείρησης είναι στην πλειοψηφία τους Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών ΕΜΠ, αδειούχοι Ραδιοηλεκτρολόγοι Α’ με μεταπτυχιακούς τίτλους ειδίκευσης, διδακτορικά διπλώματα και μεγάλη εμπειρία σε τέτοιου είδους μετρήσεις.

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει το εργαστήριο δοκιμών της εταιρείας μας διεξάγει μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας είτε επιτόπιες, όπου το συνεργείο επισκέπτεται το χώρο, διεξάγει τις μετρήσεις και αποχωρεί είτε μετρήσεις διάρκειας, όπου εγκαθίσταται εξοπλισμός που αυτόνομα λαμβάνει και αποθηκεύει μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Για το σκοπό αυτό η εταιρεία μας έχει αναπτύξει αυτόνομο σύστημα λήψης και επεξεργασίας μετρήσεων.

Παράλληλα, η εταιρία δραστηριοποιείται στους τομείς των μελετών (ραδιοεκπομπών, indoor/outdoor planning), της ανάπτυξης ασύρματων ραδιοδικτύων και των μετρήσεων δεικτών ποιότητας υπηρεσίας (QoS) ραδιοδικτύων. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η Sine Technologies, αν και νέα εταιρία, στηρίζεται στο ανθρώπινο δυναμικό της, στη συνεχή της ανάπτυξη που τροφοδοτείται από τις σαφείς ανάγκες της αγοράς και στην εξειδικευμένη μεν, ολοκληρωμένη δε αντίληψη του τεχνολογικού αντικειμένου.

Από το Δεκέμβριου του 2011 το εργαστήριο δοκιμών της εταιρείας SINE TECHNOLOGIES OE διαθέτει διαπίστευση από το Ε.ΣΥ.Δ. (Αρ. Πιστοποιητικού 782) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 για τις υπηρεσίες μετρήσεων μαγνητικών και ηλεκτρικών πεδίων υψηλών συχνοτήτων (27MHz-6GHz) στο περιβάλλον κεραιών επικοινωνιών, κεραιών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, σταθμών ραντάρ, σταθμών ασύρματων μικροκυματικών δικτύων.

H Sine Technologies δανείζεται το όνομα και το λογότυπό της από τον ημιτονικό παλμό, που είναι ίσως ο παλμός που χρησιμοποιείται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο σε όλους τους κλάδους της επιστήμης του σύγχρονου ηλεκτρολόγου μηχανικού, μηχανικού τηλεπικοινωνιών ή πληροφορικής.